Visie & Beleidsplein

Beweegstimulering in het basisonderwijs

rethinking the system

Kann, D.H.H. Van, Kunen, M., & Vos, S. (2017, mei). Beweegstimulering in het basisonderwijs: rethinking the system. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 42-45)

Tijdens de landelijke KVLO-studiedag basisonderwijs op 9 november 2016 werd een workshop verzorgd waarin dieper werd ingegaan op de kaders van beweegstimulering binnen het basisonderwijs. De nadruk lag op hoe het enorme potentieel rondom basisscholen en vakdocenten LO via systeemdenken en systeemveranderingen een (nog) sterkere maatschappelijke rol kan vervullen om fysieke inactiviteit en zitgedrag bij kinderen tegen te gaan en beweging te stimuleren. Dit artikel beschrijft kernelementen die tijdens deze workshop zijn behandeld en geeft indicaties hoe een integrale aanpak in de schoolomgeving, waar bewegingsonderwijs en de vakdocent LO een belangrijk onderdeel van uit maken, bij kan dragen aan actievere kinderen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Beweegstimulering in het basisonderwijs: rethinking the system

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dave Van Kann
Maartje Kunen
Steven Vos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
primair onderwijs
schoolomgeving
sedentair gedrag
studiedagen