Visie & Beleidsplein

De kwaliteit van de faciliteiten in het Olympisch netwerk Nederland

Rooijen, F. van, Urbanus, C., & Krijns, T. (2002). De kwaliteit van de faciliteiten in het Olympisch netwerk Nederland. Amsterdam: Topsport Amsterdam.

In opdracht van NOC*NSF heeft Topsport Amsterdam in samenwerking met de Olympische steunpunten een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de faciliteiten in het Olympisch netwerk. Er is geïnventariseerd waaraan een kwaliteitsborgingsysteem voor begeleidingsfaciliteiten binnen het Olympisch netwerk moet voldoen. Bekeken wordt hoe topsportbegeleidingsfaciliteiten op het moment worden aangeboden, op welke wijze de faciliteiten optimaal worden aangeboden, wat op basis van succesverhalen de optimale invulling is van de begeleidingsfaciliteiten en op welke wijze en met welk tijdsinterval de kwaliteitseisen van de door steunpunten aangeboden begeleidingsfaciliteiten worden getoetst.

Uitgever(s): Topsport Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank van Rooijen
Charles Urbanus
Tom Krijns

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische steunpunten
begeleiding
topsportbeleid