Visie & Beleidsplein

Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport

Heuvel, M. van den, & Nuijten, S. (2004). Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeente Rotterdam wenst, in lijn met landelijke ontwikkelingen, de komende jaren meer inzicht te krijgen in de mate waarin subsidiegelden door de structureel gesubsidieerde instellingen effectief en efficiƫnt worden besteed. Dit geldt ook voor de afdeling Sport en Recreatie die de Stichting Rotterdam Topsport subsidie verleent. Voor Rotterdam Topsport betekent dit dat zij inzichtelijk moet kunnen maken wat de behaalde resultaten en effecten zijn van de activiteiten. Tegen deze achtergrond heeft Rotterdam Topsport aan het Mulier Instituut gevraagd prestatie-indicatoren op te stellen aan de hand waarvan de resultaten en effecten van haar activiteiten zichtbaar kunnen worden gemaakt. In dit rapport worden de prestatie-indicatoren en bijbehorende meetmethoden beschreven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Saskia Nuijten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
meetmethoden
prestatie
sportorganisaties
subsidies
topsport