Visie & Beleidsplein

Verhogen sportdeelname kinderen met beperking

Kerkstra, A., Dekkers, V., & Deutekom, M. (2017, september). Verhogen sportdeelname kinderen met beperking. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 46-48)

Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland wil deze ongelijkheid terugbrengen en de fysieke activiteit van jongeren met een beperking verhogen. Samen met professionals uit het werkveld waaronder docenten lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs, buursportcoaches en sportloket medewerkers, willen we deze doelstelling bereiken. Dat doen we door de pilot 'Mijn personal coach aangepast sporten'.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Verhogen sportdeelname kinderen met beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Afke Kerkstra
Vera Dekkers
Marije Deutekom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerking
speciaal onderwijs
sportbeoefening