Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking

websheet 2018/2

Dool, R. van den, & Lindert, C. van (2018). Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking: websheet 2018/2. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze websheet wordt de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld gebracht. Het sportbeleid voor mensen met een beperking wordt besproken evenals de definitie van beperking, gevolgd door enkele ontwikkelingen in de tijd. Vervolgens wordt ingegaan op achtergrondkenmerken die samenhangen met de sportbeoefening van mensen met een beperking. Welke sport kiezen zij en in welke mate wandelen en fietsen zij naast sportbeoefening?

De rapportage gaat uit van een wekelijkse sportdeelname. Alle cijfers zijn gebaseerd op een eigen analyse van de data van de GezondheidsenquĂȘte (CBS/RIVM).

Enkele conclusies zijn:

  • Bij mensen met een lichamelijke beperking is fitness de meest populaire sport, gevolgd door duursporten als wandelen, fietsen en skeeleren. Mede door de keuze voor deze sporten, is van de sporters met een beperking een relatief laag percentage lid van een sportvereniging.
  • De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Over de periode 2015-2017 sportte 28 procent van de mensen met een beperking wekelijks, tegen 54 procent van de bevolking als geheel. Dit komt voor een deel door de (fors) hogere leeftijd van mensen met een beperking.
  • Inspanningen worden gedaan om de sportdeelname van volwassenen en kinderen met een beperking te bevorderen. De beperkingen zijn echter zeer divers. Dit maakt het ingewikkeld om de sportbehoefte af te stemmen op de doelgroep. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn onder andere via scholen te benaderen. Een aanbeveling is om via de zorg, bijvoorbeeld via leefstijlcoaches, volwassenen met een beperking te stimuleren om te bewegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking: websheet 2018/2

Download PDF

Printversie websheet 2018/2 Ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking (pdf)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een lichamelijke beperking
sportbeoefening