Visie & Beleidsplein

Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg (2016). Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg. Gemeente Tilburg.

Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Wij blijven daarom zorgen voor een goede basis aan sportaccommodaties, -voorzieningen en -activiteiten. Door de veranderende rol die de gemeente Tilburg wil vervullen, de gevolgen van de transities in het sociaal domein en de opdracht voor Sport op Orde, gaan het sport- en beweegbeleid zich richten op drie kernopgaven:

  • gezondheid, sportonderwijs en talentontwikkeling;
  • ruimte voor verenigingen en maatschappelijke inzet;
  • efficiënte bedrijfsvoering en een sluitende sportexploitatie.

Uitgever(s): Gemeente Tilburg,

Download(s)

Kadernota Sport 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018', gemeente Tilburg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Tilburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid