Visie & Beleidsplein

Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard

(2017). Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard. Valkenswaard: Gemeente Valkenswaard.

Met deze sportvisie wordt aangehaakt bij de toekomstvisie Valkenswaard 2030 en de onderwerpen die daar centraal staan (leisure, innovatie en sociale cohesie). De aandacht binnen deze sportvisie gaat vooral uit naar het versterken van de sociale cohesie. Zo wordt sport ingezet als middel ter vergroting van de zelfredzaamheid van mensen en om meer mensen te laten participeren in de maatschappij. De koppeling die gemaakt wordt met het VN-verdrag Handicap is daarbij van groot belang. Naast de aandacht die uit gaat naar sociale cohesie (hoofdstuk 2) staat ook sportstimulering (hoofdstuk 1) centraal in deze sportvisie. We lichten toe hoe we er voor zorgen dat meer mensen gaan sporten en daardoor gezonder worden. Daarnaast laten we zien hoe we de sport in de gemeente Valkenswaard aantrekkelijk houden voor jongeren en jonge gezinnen. De accommodaties (hoofdstuk 3) en evenementen (hoofdstuk 4) zien we in deze visie als middelen om goed invulling te geven aan de 2 hoofdthema’s: sportstimulering en sociale cohesie

Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard,

Download(s)

Sportvisie: Sport verbindt Valkenswaard

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid