Visie & Beleidsplein

Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen

sportnota

(2017). Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen: sportnota. Emmen: Gemeente Emmen.

Deze nota wil we een bijdrage leveren aan het verkleinen van het verschil in gezondheid tussen inwoners met een lage sociaal economische status en die met een hoge. In de in 2016 tot stand gekomen gebiedsagenda’s komen drie centrale bijbehorende thema’s terug: gezondheid, armoede en (dreigende) afnemende binding met elkaar (sociale cohesie). Dat is een belangrijke context voor deze nota en hier sluiten we bij aan. We worden, stapje voor stapje, een gezonde en sportieve gemeente waarbij iedereen ‘active for live’ kan zijn. De gemeente Emmen zet met deze kadernota in op een integrale aanpak waarbij men bijdraagt aan volksgezondheidsdoelen, WMO-doelen, (jeugd)zorgdoelen, participatiewetdoelen en omgevingswetdoelen. Inwoners met een sociaal economische lage status (SES) is de primaire doelgroep.

Uitgever(s): Gemeente Emmen,

Download(s)

Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid