Visie & Beleidsplein

Van verschil naar potentieel

een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, WRR-Policy Brief 7,

Broeders, D.W.J., Das, H.D., Jennissen, R.P.J., Tiemeijer, W., & Visser, M. de (2018). Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, WRR-Policy Brief 7,. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De WRR stelt voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. We dienen ons dan af te vragen hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Drie prioriteiten

  • nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar);
  • extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status);
  • keuze voor drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en een ongezond eet- en beweegpatroon, en problematisch alcoholgebruik.

Ook pleit de WRR voor verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit. Tot slot is het van groot belang te investeren in onderzoek en monitoring.

Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,

Download(s)

Van verschil naar potentieel

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

D.W.J. Broeders
H.D. Das
R.P.J. Jennissen
Will Tiemeijer
Marianne de Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcohol
gezondheidsverschillen
overgewicht
overheidsbeleid
roken