Visie & Beleidsplein

Sociale impact van sportevenementen: state of research

Hover, P., & Slender, H. (2018). Sociale impact van sportevenementen: state of research. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

De Nederlandse Sportraad buigt zich over de maatschappelijke en economische impact en de beleving van sportevenementen in Nederland. Welke doelen en effecten kunnen sportevenementen hebben en hoe kunnen deze het best worden gemeten? De Nederlandse Sportraad wil hierover adviseren.

In opdracht van de Nederlandse Sportraad heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de sociale impact van sportevenementen en Hans Slender gevraagd (Hanzehogeschool Groningen) om in het onderzoek te participeren.

De volgende vragen zijn in dit rapport beantwoord:

  • Wat is sociale legacy?
  • Hoe kan de sociale legacy van sportevenementen worden gemeten, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methoden en welke ervaringen zijn in Nederland opgedaan met het meten van sociale legacy?
  • Wat is uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bekend over de sociale legacy van sportevenementen?

Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd, de focus ligt op bestaande kennis. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 handelt over de definitie van sociale legacy en ook de termen impact, legacy en leveraging worden toegelicht. Het meten van sociale legacy is het onderwerp van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt kort geschetst welke bewijslast er is voor het ontstaan van sociale legacy dankzij sportevenementen. Conclusies zijn verwoord in hoofdstuk 5.

Uitgever(s): Nederlandse Sportraad,

Download(s)

Sociale impact van sportevenementen: state of research

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Hans Slender

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sociale cohesie
sportbeoefening
sportevenementen