Visie & Beleidsplein

Een nieuwe steen in de rivier

een kwalitatief onderzoek naar de oprichting van de Nederlandse Sportraad en zijn betekenis voor de inrichting van het Nederlandse sportbeleidsnetwerk

Roelofs, W.F.G. (2018). Een nieuwe steen in de rivier: een kwalitatief onderzoek naar de oprichting van de Nederlandse Sportraad en zijn betekenis voor de inrichting van het Nederlandse sportbeleidsnetwerk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Binnen de verzameling van organisaties die het Nederlandse sportbeleidsnetwerk heet, waarborgt de Nederlandse Sportraad onafhankelijkheid in de totstandkoming van sportbeleid op Rijksoverheidsniveau.

Wat de oprichting van de raad betekent voor de inrichting van het Nederlandse sportbeleidsnetwerk is de voornaamste onderzoeksvraag van deze masterthesis. Via 15 diepte-interviews interpreteert de auteur hoe de geïnterviewden deze vraag beleven.

Zijn bevindingen zijn dat rolvermenging en ongezonde afhankelijkheidsrelaties het diffuse karakter kenmerken van de huidige inrichting van het Nederlandse sportbeleidsnetwerk. Die onverenigbaarheden zijn van invloed op de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Sportraad.

Om de meerwaarde van de raad te benutten, heeft hij sociale steun en vertrouwen van de andere organisaties binnen het sportbeleidsnetwerk nodig. De meeste geïnterviewden waarderen zijn instrumentaliteit en bouwen graag een professionele verhouding op via samenwerking. De huidige functiebeschrijving en taakopvatting van de raad ervaren ze echter als onduidelijk.

Zowel de raad als (beleidsmedewerkers van) het ministerie van VWS moeten de doelstellingen van het (vooralsnog) tijdelijk ingestelde adviesorgaan helder(der) afbakenen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Een steen in de rivier: een kwalitatief onderzoek naar de oprichting van de Nederlandse Sportraad en zijn betekenis voor de inrichting van het Nederlandse sportbeleidsnetwerk (masterthesis)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wout Roelofs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportadvies
sportbeleid
sportmanagement
sportorganisaties