Visie & Beleidsplein

Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers

Nijland, S., Preller, L., Kalkman, I., & Willemsen, N. (2018). Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers. Ede: Kenniscentrum Sport.

Dit rapport is in opdracht van Centrum Gezond Leven geschreven en is het achtergronddocument bij het ‘Wat werkt’ dossier mobiliteit van ouderen op de website loketgezondleven.nl. Het geeft handvatten aan gemeenten en professionals die werken voor gemeenten om ouderen, door de inzet van interventies, te stimuleren om te gaan en blijven bewegen. Ouderen zijn hier gedefinieerd als zelfstandig wonende 55-plussers die nog geen grote mobiliteitsbeperkingen hebben, maar die daar wel een verhoogd risico op hebben. Analyse van de literatuur en van werkbladen van sport- en beweeginterventies, aangevuld met expert judgement, leidde tot de identificatie van tien inhoudelijke werkzame elementen. Deze elementen dragen bij aan de effectiviteit van interventies waarmee ouderen gestimuleerd worden meer te bewegen. Voor deze elementen is aangeven hoe ze in de praktijk ingezet (kunnen) worden. 

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Nijland
Liesbeth Preller
Ineke Kalkman
Noor Willemsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
interventies
literatuuronderzoek
ouderen