Visie & Beleidsplein

Doetinchem in vorm 2017-2021

Gemeente Doetinchem (2016). Doetinchem in vorm 2017-2021. Doetinchem: Gemeente Doetinchem.

Speerpunten ‘Doetinchem in Vorm’ zijn:

  • de beweegparticipatie onder jongeren van 4 tot 18 jaar de komende 10 jaar stabiliseren op 85%
  • het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar sport verhogen van 76% naar 80%
  • door middel van sport doelstellingen op de domeinen gezondheid, participatie en economie behalen
  • verenigingen faciliteren in accommodaties en sportstimulering
  • beschikbare (financiële) middelen optimaal inzetten voor sport en bewegen 

Uitgever(s): Gemeente Doetinchem,

Download(s)

Doetinchem in vorm 2017-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Doetinchem

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid