Visie & Beleidsplein

Plezier in bewegen

een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs

Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, & Onderwijsraad (2018). Plezier in bewegen: een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs. Nederlandse Sportraad.

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen. De raden pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen op dit onderwerp.

Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad,

Download(s)

Rapport 'Plezier in bewegen : een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs'

Download PDF

Samenvatting rapport 'Plezier in bewegen : een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs'

Download PDF

Persbericht 'Plezier in bewegen : een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Sportraad
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Onderwijsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
bewegingsonderwijs
buurtsportcoaches
jeugd
kinderen
lichaamsbeweging
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
primair onderwijs
vakleerkrachten
voortgezet onderwijs