Visie & Beleidsplein

Buitenkans

beleid buitensport

gemeente 's-Hertogenbosch

(2017). Buitenkans: beleid buitensport, gemeente 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch: Gemeente 's-Hertogenbosch.

In 2014 is de Sportvisie “Sportief Samen Verder” vastgesteld. Op een aantal thema’s is verdere uitwerking gewenst. Verenigingen vragen zich af hoe ze met de uitdagingen van de huidige tijd om moeten gaan. Ons college heeft daarom besloten om met de buitensportverenigingen en andere betrokkenen te onderzoeken hoe de maatschappelijke rol van verenigingen zich verder zou kunnen ontwikkelen en hoe de capaciteit van de complexen optimaal benut kan worden. Hierbij is een intensief en interactief proces met alle buitensportverenigingen doorlopen. Het draagvlak en de inhoud zijn daarbij belangrijker geweest dan de snelheid. Of zoals Johan Cruijff al zei: “Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in weze bepaalt de bal de snelheid van het spel”. Tijdens het proces zijn er discussies ontstaan over specifieke thema’s, zoals accommodatie vraagstukken bij de voetbalverenigingen.

De uitgangspunten voor deze nota zijn gebaseerd op de Sportvisie “Sportief Samen Verder” en het Beleid kunstgrasvelden (2009). Een van de actiepunten uit de sportnota “Sportief Samen Verder” is het streven naar een goede spreiding van de sportvoorzieningen over de stad om zo een passend mogelijk sportaanbod te borgen dat goed bereikbaar en toegankelijk is. In deze nota buitensport: “Buitenkans” wordt dit streven verder aangevuld met de uitgangspunten:

  • De groei van een vereniging te faciliteren wanneer deze te verklaren is door de ontwikkeling van de sport danwel de demografische ontwikkeling van haar verzorgingsgebied; 
  • De aanleg van kunstgras te bezien op basis van de totaal beschikbare wedstrijd- en/of trainingscapaciteit
  • De gebruiksmogelijkheden van sportaccommodaties daar waar wenselijk en mogelijk te verruimen ten behoeve van het versterken van de maatschappelijke waarde van sport.

Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch,

Download(s)

Buitenkans, beleid buitensport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
buitensportaccommodaties
sportaccommodaties
sportbeleid