Visie & Beleidsplein

Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport

stappenplan om zelf onderzoek uit te voeren onder mensen met een lichamelijke beperking

Brandsema, A., & Lindert, C. van (2018). Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport: stappenplan om zelf onderzoek uit te voeren onder mensen met een lichamelijke beperking. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze toolbox is ontwikkeld door het Mulier Instituut in opdracht van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos Actief en met subsidie van het ministerie van VWS.

De toolbox is bedoeld voor professionals die op lokaal of regionaal niveau vraag en aanbod afstemmen op het gebied van gehandicaptensport of die de sport- en beweegdeelname van mensen met een lichamelijke beperking willen stimuleren. Met behulp van de toolbox kunnen zij het onderzoek zelfstandig uitvoeren.

De resultaten van het behoeftenonderzoek bieden aanknopingspunten om belemmeringen die personen met een beperking ervaren om te sporten/bewegen weg te nemen en om activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. 

In de toolbox staat een stappenplan, inclusief een geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd. In negen stappen helpt de toolbox bij het opzetten van een onderzoek, het uitzetten en analyseren van een vragenlijst, en bij het rapporteren van de resultaten om deze behoeften te inventariseren.

De toolbox richt zich primair op het verkrijgen van inzichten in de sport- en beweegbehoeften van mensen met een motorische, visuele, auditieve beperking en/of mensen met een chronische aandoening. Het bevragen van mensen met een verstandelijke beperking vraagt andere methoden van onderzoek. Zij zijn daarom niet in het stappenplan opgenomen.

Met drie bijlagen: een codeboek, Excelformat en syntax voor bij de vragenlijst. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport: stappenplan om zelf onderzoek uit te voeren onder mensen met een lichamelijke beperking

Download PDF

Bijlage: codeboek

Download PDF

Bijlage: Excelformat

Download PDF

Bijlage: syntax

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
handleidingen
mensen met een lichamelijke beperking
onderzoeken