Visie & Beleidsplein

Meer bewegen op school: waarom en hoe?

bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet

Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Berg, V. van den, Mol, P., & Singh, A.S. (2018). Meer bewegen op school: waarom en hoe?: bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet. Amsterdam: Smart moves!.

SMART MOVES! heeft de afgelopen vier jaar in Nederland verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn.

In deze factsheet wordt, op basis van de bevindingen van het SMART MOVES! onderzoek, beschreven waarom bewegen op school belangrijk is en hoe meer bewegen op school vorm kan krijgen volgens leerkrachten en leerlingen en wat in de praktijk haalbaar is. De factsheet besluit met een aantal aanbevelingen voor beleid en praktijk.

De experimenten van SMART MOVES! gaven geen overtuigend bewijs voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en algemene schoolprestaties. De leerkrachten ervaren echter dat een actieve pauze tussen de vakken een positieve invloed heeft op de sfeer, het gedrag en de aandacht in de klas.

Door meer bewegen op school te integreren, kan wel worden bijgedragen aan de beweegvaardigheden en gezondheid van kinderen, die de afgelopen jaren steeds verder zijn afgenomen. Bij kinderen is namelijk wel overtuigend bewijs dat bewegen een positief effect heeft op (risicofactoren voor) chronische ziekten.

Het onderzoeksproject SMART MOVES! is gefinancierd door NWO en uitgevoerd door een consortium onder leiding van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Uitgever(s): Smart moves!,

Download(s)

Meer bewegen op school: waarom en hoe? Bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Jorien Slot-Heijs
Vera van den Berg
Peter-Jan Mol
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
bewegingsonderwijs
cognitieve ontwikkeling
concentratie
leerprestatie
lichaamsbeweging
schoolsport