Visie & Beleidsplein

Begrijp ik jou?

handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Niks, C., & Dool, P. van den (2018). Begrijp ik jou?: handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties. Arnhem: Stichting Special Heroes Nederland.

Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen is een handreiking ontwikkeld. In veel gevallen vragen mensen met een beperking iets extra’s van de begeleiding. Dit vraagt meer van de begeleider om de beweegsituatie passend te maken.

In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten en aan wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna volgt een gedeelte waarin wordt beschreven wat specifieke kenmerken en gedragingen zijn van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op introvert gedrag, faalangst, ADHD, Syndroom van Down, autisme en epilepsie. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en concrete tips gegeven.

Dit boek is nieuwe herziene uitgave van de Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties.

Bestellen

U kunt deze handreiking bestellen voor € 26,75 exclusief verzendkosten via info@specialheroes.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt bij uw bestelling dan een factuur.

Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cor Niks
Peter van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ADHD
autisme
epilepsie
lichaamsbeweging
mensen met een verstandelijke beperking