Visie & Beleidsplein

Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid

met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?

Brandsema, A., & Hiemstra, A. (2018). Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid: met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven.

De genoemde data zijn vaak openbaar beschikbaar en soms tegen een (kleine) vergoeding verkrijgbaar. De lijsten bevatten meetinstrumenten en monitors op landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Per databron is aan gegeven op welke doelgroep en niveau de data betrekking hebben.

De bronnen en instrumenten kunnen voor dataverzameling worden ingezet. De publicatie is bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren en wethouders die zich beleidsmatig bezighouden met sport en bewegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Anneke Hiemstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
data-analyse
gemeenten
lokaal beleid
meetinstrumenten
monitors