Visie & Beleidsplein

Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk

Lucassen, J.M.H., & Maat, K. van der (2018, september). Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk.

In het Brancherapport Sportverenigingen - dat najaar 2018 verschijnt - wordt de situatie van de Nederlandse sportverenigingen in kaart gebracht. Ook aan de beschikbare verenigingsondersteuning (VO) wordt een hoofdstuk gewijd. Dit artikel is een verkorte versie van dit hoofdstuk.

In 2015 maakte een derde van de verenigingen gebruik van één of meer vormen van advies. Advies/ondersteuning door sportbonden en gemeenten is het bekendst en wordt het meest gebruikt. Verenigingsondersteuning lijkt ook nu nog overwegend aanbod gestuurd en subsidie gedreven.

De effectiviteit van de ondersteuning zou erbij gebaat zijn wanneer meer (lokaal) maatwerk kan worden geboden, gebaseerd op segmentering van clubs naar ambities, behoeften en capaciteiten. Ook een ontwikkeling naar vormen van interim-management wordt mogelijk geacht, waarbij bijvoorbeeld tijdelijk ervaren bestuurders van buiten een rol in de club op zich nemen.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar professioneel netwerk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Karin van der Maat

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen
verenigingsondersteuning