Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Enkhuizen 2018

Brandsema, A., Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, & Slot-Heijs, J.J. (2018). Verenigingsmonitor Enkhuizen 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Enkhuizen heeft het Mulier Instituut de verenigingsmonitor Enkhuizen 2018 ontwikkeld. Deze monitor geeft de gemeente Enkhuizen inzicht in de stand van zaken bij hun sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente. Door deze monitor te herhalen, kan de gemeente de verenigingen in hun ontwikkeling volgen.

Voor de lokale monitor in Enkhuizen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke sportverenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Uitgangspunt is het basismodel ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’ door Jo Lucassen en Janine van Kalmthout (redactie). De vragenlijst is bij de verenigingen in de vorm van een webenquête afgenomen.

De gemeente heeft in samenwerking met het Mulier Instituut in totaal 27 sportverenigingen in Enkhuizen voor dit onderzoek uitgenodigd. Van 14 sportverenigingen zijn de resultaten geanalyseerd.

Enkele resultaten uit de verenigingsmonitor Enkhuizen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen zijn potentiële doelgroepen voor sportverenigingen in Enkhuizen.
  • Bijna elke vereniging (12 van de 14) scoort een voldoende tot goed op het organisatiekrachtcriterium leden. Toch denkt de helft van de verenigingen dat de ontwikkeling van het ledenaantal een bedreiging vormt voor de toekomst van de vereniging.
  • Negen van de veertien clubs scoren matig tot onvoldoende op financiën. Voor twee verenigingen is financiën een speerpunt van beleid.
  • Sportverenigingen in Enkhuizen zijn vergeleken met landelijke cijfers erg actief in het organiseren van activiteiten rondom maatschappelijke thema’s. De meeste activiteiten in Enkhuizen vinden plaats ter verbetering van de (sociale) veiligheid op en rond de club.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Enkhuizen 2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Resie Hoeijmakers
Janine van Kalmthout
Jorien Slot-Heijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
monitors
sportverenigingen
vrije tijd