Visie & Beleidsplein

Open kaart bij impact

advies om de impact bij sportevenementen te vergroten

(2018). Open kaart bij impact: advies om de impact bij sportevenementen te vergroten. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de minister om partijen zoals sportbonden en gemeenten te vragen voorafgaand aan een evenement inzichtelijk te maken welke maatschappelijke doelen zij nastreven.

Na afloop van het evenement kan de organisatie dan meten of de beoogde effecten zijn bereikt. Daarvoor kunnen zij een - in opdracht van de NLsportraad ontwikkelde - modelaanpak maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) gebruiken, die op maat kan worden gemaakt afhankelijk van de grootte van het evenement. Het gebruik van een MKBA maakt transparanter welke kosten en baten gemoeid gaan bij de organisatie van een sportevenement.

Daarnaast adviseert de NLsportraad om als voorwaarde voor sportevenementen te stellen dat deze altijd bijdragen aan sportontwikkeling op welk terrein dan ook: topsport, breedtesport, gehandicaptensport, sportinfrastructuur of de beleving en het draagvlak voor sportevenementen zelf.

Uitgever(s): Nederlandse Sportraad,

Download(s)

Open kaart bij impact (inclusief essays): advies om de impact bij sportevenementen te vergroten

Download PDF

Handreiking MKBA sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten-batenanalyse
maatschappelijke effecten
sportevenementen