Visie & Beleidsplein

Handreiking MKBA sportevenementen

een handreiking voor het ex-ante en ex-post in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen

Schenk, S., Gerdes, E., Pohl, I., & Koning, R. (2018). Handreiking MKBA sportevenementen: een handreiking voor het ex-ante en ex-post in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

Sportevenementen kunnen allerlei maatschappelijke effecten met zich meebrengen. Dat vormt een belangrijke reden voor diverse partijen, zoals overheden, om er een financiële bijdrage aan te leveren. Maar welke effecten precies en wat is de omvang ervan? De behoefte om de maatschappelijke impact van sportevenementen aan te kunnen tonen, mede als legitimering voor een financiële bijdrage, wordt steeds prominenter. Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) is een instrument om die maatschappelijk impact meetbaar te maken. Dit document biedt een handreiking voor toepassing van een MKBA bij sportevenementen. 

Uitgever(s): Nederlandse Sportraad,

Download(s)

Handreiking MKBA sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sigrid Schenk
Enno Gerdes
Irene Pohl
Radboud Koning

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten-batenanalyse
sportevenementen