Visie & Beleidsplein

Evaluatie beleidskader sportevenementen

Hover, P., & Hoeijmakers, R. (2018). Evaluatie beleidskader sportevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren. Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt informatie om het beleidskader aan te scherpen. Het herziene beleidskader loopt tot 1 januari 2021. Het ministerie heeft het Mulier Instituut gevraagd deze evaluatie uit te voeren. In dit rapport is daarvan verslag gedaan.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie beleidskader sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Resie Hoeijmakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
beleidsevaluatie
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
sportbeleid
sportevenementen