Visie & Beleidsplein

Procesevaluatie Denken en Doen

de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

Dellas, V., & Ooms, L. (2018). Procesevaluatie Denken en Doen: de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond. Utrecht: Mulier Instituut.

Een groot deel van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen.

De interventie Denken en Doen, gericht op ouderen boven de 60 jaar, gebruikt bridge als middel om ouderen te activeren, met elkaar in contact te brengen en langdurig aan elkaar te verbinden.

Om inzicht te krijgen in het verloop van de meest recente Denken en Doen-projecten en ervaringen van bridgedocenten en deelnemers, heeft het Mulier Instituut in opdracht van de Nederlandse Bridge Bond een procesevaluatie uitgevoerd in twee Denken en Doen-locaties: de gemeente Rheden en Borger-Odoorn.

Uit de resultaten blijkt dat zowel de docenten als de deelnemers erg tevreden zijn over het verloop van de interventie. Zo zien de docenten dat de deelnemers sociale contacten hebben opgedaan en deze onderhouden. De deelnemers vinden het tempo van de lessen erg fijn en zijn van mening dat de docent over goede didactische vaardigheden beschikt. Weinig deelnemers zijn afgehaakt.

Succesfactoren die door de docenten worden genoemd zijn de tweejarige projectperiode en de beschikbare digitale lesmethoden. Belangrijke succesfactoren volgens de deelnemers zijn de sfeer van veiligheid en acceptatie binnen de groep en het geduld van de docent.

Aanbevolen wordt onder meer om docenten met een didactische achtergrond te blijven inzetten en de lessen regelmatig te evalueren.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Procesevaluatie Denken en Doen: de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vicky Dellas
Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bridge
eenzaamheid
evaluatie
ouderen
ouderenbeleid