Visie & Beleidsplein

Verkenning effecten van investeren in lopen

Lelieveld, M., Molster, A., Steegman, S., & Hintum, S. van (2018). Verkenning effecten van investeren in lopen. CROW.

Verkenning naar de kennis die er al is over de effecten van investeren in lopen en naar de kennis die (nog) ontbreekt.

In deze rapportage staan de resultaten van deze verkenning en worden ook conclusies getrokken over hoe (on)bruikbaar bepaalde kennis is bij specifieke afwegingen om al dan niet te investeren in voetgangersvoorzieningen. De kennis die in dit rapport ontsloten wordt, biedt handvatten voor gemeenten en andere partijen om bij praktijkcases op indicatief niveau kosten en baten van investeringen in beeld te brengen en alternatieven af te wegen.

Uitgever(s): CROW,

Download(s)

Verkenning effecten van investeren in lopen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martijn Lelieveld
Annemiek Molster
Suzanne Steegman
Sjoerd van Hintum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

investeringen
kosten-batenanalyse
ruimtelijke ordening
wandelen