Visie & Beleidsplein

Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen

Floor, C., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Brus, J., Spreen Brouwer, T., & Bennenbroek, M. (2018). Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeenten Ede en Wageningen heeft het Mulier Instituut, in samenwerking met TREEM, de behoefte onderzocht aan zwemwater in Ede-Wageningen, nu en naar de toekomst (2020 en 2030).

Beide gemeenten willen gezamenlijk optrekken in hun toekomstige zwemwaterbehoefte. In de gemeenten bevinden zich twee openbare overdekte zwembaden en de gemeenten willen inzicht om keuzes te kunnen maken over de toekomst van deze zwembaden. Daarnaast willen de gemeenten ook weten of het verzorgingsgebied van de regio toereikend is voor de realisatie van een kunstijsbaan.

Voor het benodigde zwemwater nu en in de toekomst is gebruik gemaakt van een planningsinstrument, dat onderscheid maakt tussen verschillende activiteiten: onderwijs (leszwemmen en schoolzwemmen), zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen en recreatief zwemmen

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op de relevante bevolkingsprognoses en ontwikkelingen in de sport- en zwemdeelname. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie in Ede-Wageningen met betrekking tot zwemmen uiteengezet. De capaciteiten van de zwembaden worden vergeleken met buurgemeenten en vergelijkbare gemeenten. Hoofdstuk 4 richt zich op de programmering en bezoekaantallen van de zwembaden en geeft meer inzicht in de herkomst van bezoekers. In hoofdstuk 5 komen verschillende stakeholders (zwembadmanagers, verenigingen en zwemscholen) aan bod om een kwalitatief inzicht in de behoefte aan zwemwater te geven. In hoofdstuk 6 wordt met behulp van het planningsinstrument uiteengezet wat de huidige kwantitatieve behoefte aan zwemwater is en hoe deze behoefte in 2020 en 2030 is. Hoofdstuk 7 richt zich op het verzorgingsgebied van een ijsbaan in de regio. Hoofdstuk 8, ten slotte, geeft een samenvatting en conclusie.

Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM,

Download(s)

Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corry Floor
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Jeroen Brus
Thijs Spreen Brouwer
Mark Bennenbroek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeentelijke zwembaden
ijsbanen
sportaccommodaties
sportbeleid
zwembaden
zwemwater