Visie & Beleidsplein

Monitor sport & cultuur 2018

verenigingen en commerciële organisaties in Edam-Volendam

Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2018). Monitor sport & cultuur 2018: verenigingen en commerciële organisaties in Edam-Volendam. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft het Mulier Instituut de monitor sport & cultuur 2018 opgesteld, die de gemeente inzicht geeft in de stand van zaken bij haar sportclubs, cultuurverenigingen en commerciële sport- en cultuurorganisaties. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente. Met deze monitor is in 2018 een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sport- en cultuurorganisaties in Edam-Volendam.

Voor de lokale monitor in Edam-Volendam is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke sportverenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Voor sportverenigingen wordt hun vitaliteit berekend. Cultuurverenigingen en commerciële organisaties worden op vergelijkbare wijze in beeld gebracht.

In de lokale monitor is aandacht voor relevante beleidszaken op lokaal niveau: het leden-/bezoekersbestand, ervaren knelpunten, samenwerkingspartners, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en de accommodatie. Door de landelijke verenigingsmonitor als uitgangspunt te nemen, is het mogelijk om de situatie voor sportclubs in Edam-Volendam op bepaalde onderwerpen met de landelijke situatie te vergelijken.

Voor het onderzoek is een webenquête gebruikt. 65 sportverenigingen, 62 cultuurverenigingen en 24 commerciële sport- en cultuurorganisaties in Edam-Volendam zijn voor dit onderzoek uitgenodigd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor sport & cultuur 2018: verenigingen en commerciële organisaties in Edam-Volendam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
cultuur
lokaal beleid
monitors
sportverenigingen