Visie & Beleidsplein

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking

nulmeting #PlayUnified

Lindert, C. van, Brandsema, A., Dellas, V., & Jonge, M. de (2018). Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking: nulmeting #PlayUnified. Utrecht: Mulier Instituut.

Het programma #PlayUnified, een initiatief van Special Olympics Nederland (SON), beoogt de houding en het gedrag ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking positief te beïnvloeden, door mensen met en zonder een verstandelijke beperking in contact te brengen door middel van sport. #PlayUnified richt zich in het bijzonder op jeugd en jongvolwassenen (12-25 jaar) en mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking of zwakbegaafheid.

Het Mulier Instituut monitort het programma #PlayUnified ten aanzien van de sportdeelname van en het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, (sport)ontmoetingen en de bekendheid met SON en #PlayUnified. Het doel van de nulmeting was om de startsituatie van het programma #PlayUnified ten aanzien van de hiervoor genoemde indicatoren vast te stellen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Anouk Brandsema
Vicky Dellas
Maxine de Jonge

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

diversiteit
mensen met een beperking
sportaanbod
sportbeoefening
sportbonden
sporten met een beperking
sportverenigingen