Visie & Beleidsplein

Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies

een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers

Ooms, L., Dellas, V., & Lindert, C. van (2018). Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies: een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers. Utrecht: Mulier Instituut.

 Binnen het landelijk Erkenningstraject Interventies worden interventies uit verschillende werkvelden systematisch beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Uit eerdere onderzoeken onder ontwikkelaars en potentiële gebruikers van sport- en beweeginterventies blijkt dat de databanken waarin de erkende sport- en beweeginterventies zijn opgenomen nog niet altijd worden gevonden en dat erkende sport- en beweeginterventies nog weinig buiten de Sportimpuls worden ingezet. Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de bekendheid van erkende sport- en beweeginterventies bij potentiële gebruikers, hun behoefte om erkende sport- en beweeginterventies in te zetten en de achterliggende factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het al dan niet inzetten van een erkende interventie in de sport- en beweegsector, om aanbevelingen te formuleren voor het verbeteren van de bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms
Vicky Dellas
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.