Visie & Beleidsplein

Coach de coach

NOC*NSF, Academie voor Sportkader, & Arko Sports Media (2018). Coach de coach.

Eenmalige uitgave over opleiden en begeleiden van coaches bij de sportvereniging.

Het magazine is ingedeeld in drie hoofdstukken.

In deel 1 wordt aandacht besteed aan de online training 'Een beetje opvoeder'. Het biedt beginnende trainers basiskennis en handreikingen waarmee ze snel aan de slag kunnen. Ze leren wat de '4 inzichten over trainerschap' zijn, krijgen tips over het omgaan met emoties, de wisselwerking met ouders en informatie over grensoverschrijdend gedrag.

In deel 2 wordt ingezoomd op de mogelijkheden die er zijn om trainers te ontwikkelen door ze op de club op te leiden. Het geeft o.a. inzicht op aanvullende opleidingsmogelijkheden.

In deel 3 wordt getoond dat trainersbegeleiding de meest effectieve manier is om de kwaliteit van trainers-coaches bij de club structureel te verhogen.

Uitgever(s): NOC*NSF, Academie voor Sportkader, Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF
Academie voor Sportkader
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaches
opleidingen
sportverenigingen
trainers