Visie & Beleidsplein

Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers

Rinsum, C. van (2018). Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers. C.E. van Rinsum.

Overgewicht en obesitas komen wereldwijd en in Nederland steeds vaker voor. Door de complexiteit van het obesitasprobleem is een combinatie van verschillende strategieën, gericht op meerdere gezondheidsdeterminanten, nodig om het probleem tegen te gaan. De studies in dit proefschrift waren gericht op oplossingen op verschillende preventieniveaus, variërend van universele tot zorg-gerelateerde preventie. De centrale onderzoeksvraag was: Kunnen leefstijlcoaches en gezondheidsmakelaars helpen om de kloof tussen de preventie en zorg met betrekking tot overgewicht en obesitas te overbruggen? Verschillende professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het overbruggen van deze kloof door een centrale positie te nemen in het netwerk van professionals die zich bezighouden met obesitaspreventie. Twee soorten professionals zijn onderzocht in relatie tot deze brugfunctie: leefstijlcoaches en gezondheidsmakelaars. De leefstijlcoach is een nieuwe professional in het Nederlandse gezondheidzorgsysteem. In de Coaching op Leefstijl (CooL) interventie begeleiden zij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar en ouder (en hun ouders) naar een gezondere leefstijl. CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Uitgever(s): C.E. van Rinsum,

Download(s)

Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Celeste van Rinsum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gecombineerde leefstijlinterventies
gezondheid
leefstijl
obesitas
overgewicht
preventie
proefschriften