Visie & Beleidsplein

Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd

aan de slag met structurele preventie van overgewicht

Beek, J. ter, & Heinrich, J. (2018). Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd: aan de slag met structurele preventie van overgewicht. GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De samenwerkende Achterhoekse gemeenten zetten volop in op een gezonde jeugd. Vanuit de Sportnota "Sportkader Vitale Achterhoek 2012” is ingezet op de ambitie dat de regio kinderen wil laten opgroeien in een ‘gezonde kind omgeving’ en de jeugd wil stimuleren tot een gezonde leefstijl ter voorkoming van de ontwikkeling van overgewicht. In 2014 hebben de 8 Achterhoekse gemeenten een regionale aanvraag gedaan bij de Provincie ter preventie van overgewicht bij de jeugd. Vanaf 1 januari 2015 werken de 8 Achterhoekse gemeenten samen in de aanpak van een gezonde jeugd, onder de noemer: Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd. De Provincie Gelderland subsidieert het project. Het is erop gericht om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken door in te zetten op sport, bewegen en gezonde voeding.

In dit rapport worden de bevindingen van de evaluatie weergegeven.

Uitgever(s): GGD Noord- en Oost-Gelderland,

Download(s)

Evaluatierapport Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd : aan de slag met structurele preventie van overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josien ter Beek
Judith Heinrich

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
evaluatie
gemeenten
jeugd
overgewicht