Visie & Beleidsplein

Appealing fitness centres for adults over the age of 55

translating the wishes of older adults into practical applications for fitness centres

Chaigneau, M. (2018). Appealing fitness centres for adults over the age of 55: translating the wishes of older adults into practical applications for fitness centres. Martin Chaigneau.

Dit onderzoek identificeert de karakteristieken die fitnesscentra kunnen toepassen om goed aan te sluiten bij de behoeften van ouderen. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuurstudie en interviews.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ouderen sterk worden gemotiveerd door de fysieke en mentale gezondheidsvoordelen van krachttraining. Minstens zo belangrijk is het sociale aspect van fitness. Ouderen vinden het fijn om deel te nemen aan groepsactiviteiten en hechten veel waarde aan sociale interactie omtrent training. Wanneer een fitnesscentrum aantrekkelijk wil zijn voor de oudere doelgroep moeten de karakteristieken die zij bieden overeenstemmen met de behoeften van de leeftijdsgroep. Om zich succesvol te focussen op de oudere doelgroep moet aan de voorwaarde worden voldaan dat in de directe omgeving van het centrum voldoende ouderen woonachtig zijn om de drempelwaarde van de onderneming te kunnen behalen.

Wanneer gefocust wordt op ouderen is het belangrijk om het centrum goed toegankelijk te maken voor minder mobiele doelgroepen en materiaal aan te schaffen dat geschikt is voor ouderen. Verder dient de focus op ouderen en kwaliteit duidelijk naar de buitenwereld te worden gecommuniceerd. De fysieke structuur als ook de sfeer in het centrum dienen sociale interacties te faciliteren. Het personeel dient affiniteit te hebben met ouderen en voldoende kennis om hen juist te begeleiden. In de begeleiding is het van belang de voordelen van krachttraining te benadrukken. Alle doelgroepen bedienen in hetzelfde fitnesscentrum wordt gezien als uitdaging. Het kiezen van een duidelijke doelgroep is daarom het overwegen waard.

Uitgever(s): Martin Chaigneau,

Download(s)

Appealing fitness centres for adults over the age of 55 : translating the wishes of older adults into practical applications for fitness centres

Download PDF

Uitgebreide samenvatting door auteur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin Chaigneau

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitness
fitnesscentra
literatuuronderzoek
motivatie
ouderen