Visie & Beleidsplein

Iedereen sport op maat

onderzoeksrapport

Abswoude, F. van, Nuijen, N., Cappellen, S. van, Boers, E., & Steenbergen, B. (2018). Iedereen sport op maat: onderzoeksrapport. Meedoen met Sport.

Voor het project Iedereen Sport op Maat zijn een handboek en mediakaarten ontwikkeld. Deze staan vol voorbeelden en activiteiten hoe impliciet leren kan worden toegepast binnen het bewegingsonderwijs voor kinderen met motorische problemen. Het doel is dat kinderen met motorische problemen beter mee kunnen doen tijdens gymles en beweging in hun vrije tijd.

Dit onderzoeksrapport laat zien hoe de ontwikkeling van dit handboek en de mediakaarten tot stand is gekomen. Het handboek en de mediakaarten zijn vervolgens geïmplementeerd in de gymlessen van het speciaal onderwijs. Hieruit is gebleken dat de beschreven werkwijze in het handboek goed aansluit bij de manier waarop de docenten hun gymlessen inrichten. De docenten differentiëren veel in hun lessen, zowel tussen de verschillende klassen die ze voor zich hebben als tussen leerlingen binnen een klas, en ze hebben een voorkeur om voornamelijk impliciete leermethoden toe te passen. Ze vinden het dan ook belangrijk dat alle leerlingen op hun eigen manier plezier en succes kunnen ervaren tijdens de gymles.

Het handboek 'Iedereen Sport op Maat' en de mediakaarten zijn hier te vinden. 

Uitgever(s): Meedoen met Sport,

Download(s)

Iedereen sport op maat

Download PDF

Iedereen sport op maat : bijlagenboek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Femke van Abswoude
Nienke Nuijen
Sandra van Cappellen
Eralt Boers
Bert Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
evaluatie
implementatie
kinderen
lichamelijke ontwikkeling
mensen met een lichamelijke beperking
participatie
speciaal onderwijs