Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Schagen

Eck, M. van, Schadenberg, B., & Davids, A. (2018). Ruimte voor binnensport in Schagen. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Schagen heeft het Mulier Instituut onderzoek verricht naar huidige en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan binnensportruimte in deze gemeente, zoals sporthallen, sportzalen en gymzalen, en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod.

Daarnaast geeft het onderzoek ook een beeld van de aanwezige binnensportruimtes en de geschiktheid hiervan voor sportgebruik en bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn de hoogte van de huurtarieven van de binnensportruimtes in de gemeente Schagen onderzocht en hoe deze zich onderling tot elkaar verhouden.

De algehele conclusie van het onderzoek is dat er geen aanleiding is om de ruimtelijke configuratie van de binnensportruimte in de gemeente Schagen aan te pakken omdat er voldaan wordt aan de taakstelling voor bewegingsonderwijs. Daarnaast is de conclusie dat gezien het ruime aanbod aan binnensportruimte binnen de gemeente, de beperkte gemiddelde bezetting van de accommodaties en de te verwachten daling in de ruimtebehoefte door een dalende bevolkingsprognose, er geen capaciteitsbehoefte is die het realiseren van een of meerdere nieuwe accommodaties legitimeert.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 is een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt het aanbod aan binnensportruimte in de gemeente Schagen, waar in hoofdstuk 4 de behoefte wordt geschetst. In hoofdstuk 5 wordt de bezetting van de binnensportruimtes geanalyseerd. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten beschreven van de gebruikersbevraging. Hoofdstuk 7 behandelt de huurtarievenbenchmark. In hoofdstuk 8 zijn de resultaten uit voorgaande hoofdstukken in relatie tot elkaar gebracht.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport in Schagen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martijn van Eck
Björn Schadenberg
Arjen Davids

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezettingsgraad
binnensportaccommodaties
sportaccommodaties
sportinfrastructuur