Visie & Beleidsplein

Sport- en beweegscan, 3e herziene versie

L'abée, D. (2004). Sport- en beweegscan, 3e herziene versie. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Met de Sport- en Beweegscan (SBS) kan de sport- en beweegomgeving van kinderen en jongeren (van 4 tot 18) op wijkniveau in kaart worden gebracht. Waar sporten en bewegen kinderen en jongeren, waar kunnen zij sporten en bewegen en wat vinden zij ervan? Met de SBS wordt duidelijk in hoeverre de omgeving van kinderen en jongeren uitnodigt om te sporten en te bewegen en waar aanpassingen nodig zijn. Met de resultaten van de SBS moet het aanbod en de vraag met elkaar gematched worden.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Sport- en beweegscan, 3e herziene versie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dayenne L'abée

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
jongeren
kinderen
lichaamsbeweging
sportbeoefening
sportstimulering
wijken