Visie & Beleidsplein

Sportdeelname Almere 2018

ontwikkelingen in sport en bewegen

Dool, R. van den, & Davids, A. (2018). Sportdeelname Almere 2018: ontwikkelingen in sport en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Almere meet sinds 2006 elke vier jaar de sport- en beweegdeelname van haar inwoners. In opdracht van de gemeente Almere heeft het Mulier Instituut een meting onder de bevolking uitgevoerd. Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 januari tot 5 maart 2018, waarbij gebruik is gemaakt van een vragenlijst.

Door de eerdere metingen kunnen de belangrijkste trends op lange termijn worden weergeven. Daarnaast wordt waar mogelijk gekeken naar landelijke cijfers om de deelname in Almere in perspectief te plaatsen. Ten opzichte van de eerdere metingen zijn de thema’s motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen in dit onderzoek uitgediept. Daarnaast heeft sport en bewegen in de openbare ruimte en een veilig sportklimaat aandacht gekregen.

Leeswijzer: het rapport gaat eerst in op de sportdeelname voor volwassenen, kinderen en sportdetails. Wat is de sportdeelname per groep, hoe vaak sporten ze en in welk verband? Daarna gaat het onderzoek dieper in op een aantal thema’s, namelijk: zwemmen, motivatie en belemmeringen, tevredenheid, openbare ruimte, wangedrag, vrijwilligerswerk en bezoek aan topsportwedstrijden in Almere. Als laatste volgt de sportdeelname voor volwassenen en kinderen naar stadsdeel.

In de bijlagen staan de gebruikte vragenlijsten (voor volwassenen en kinderen).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname Almere 2018: ontwikkelingen in sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Arjen Davids

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportaanbod
sportaccommodaties
sportbeoefening