Visie & Beleidsplein

De buurtsportcoach in al zijn facetten

bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

Hoogendam, A., Dijk, B., Sluis, A. van der, Heijden-Brinkman, A. von, Puyt, E., Ven, A. van de, ... Schrijvers, L. (2018). De buurtsportcoach in al zijn facetten: bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie van het ministerie van VWS.

Als onderdeel van dat evaluatieonderzoek zijn 291 buurtsportcoaches geïnterviewd door vierdejaarsstudenten van Sportkunde en stagiaires en medewerkers van het Mulier Instituut. Tijdens de interviews is gevraagd naar o.a. de dagelijkse werkzaamheden, de doelen van de werkzaamheden, de aanpak daartoe en welke resultaten worden bereikt. Ook is gevraagd naar wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Deze factsheets geven beknopt de bevindingen per type buurtsportcoach weer. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar het type doelgroep waarvoor de buurtsportcoach werkzaam is.

De volgende typen buurtsportcoaches zijn onderscheiden voor: 

  • kinderen van 4 tot 12 jaar; 
  • kinderen van 12 tot 18 jaar; 
  • kwetsbare burgers;
  • wijk- en buurtbewoners;
  • mensen met een beperking;
  • ouderen;
  • sportverenigingen.

De uitgebreide resultaten zijn te vinden in het Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach onder redactie van Lindert, C. van & Brandsema, A. (2017). 

Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool,

Download(s)

De buurtsportcoach in al zijn facetten: bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevindingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam
Bake Dijk
Alien van der Sluis
Anneke von Heijden-Brinkman
Erik Puyt
Arnoud van de Ven
Ester Wisse
Bouwe Postma
Anne De Schutter-Bulsink
Liset Schrijvers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
evaluatie
sport en bewegen in de buurt