Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

Stam, W. van, Lindert, C. van, & Brandsema, A. (2018). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. De SBB Monitor is opgesteld door het Mulier Instituut met subsidie van het ministerie van VWS. In een slotbeschouwing wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar.

Het programma SBB is in 2012 gestart als overkoepelend beleidsprogramma voor het stimuleren van sport en bewegen voor de gehele bevolking. In de loop der jaren is de aandacht verschoven naar het bereiken van kwetsbare burgers, zoals jeugd in armoede, ouderen en mensen met een beperking of overgewicht.

De inzet van buurtsportcoaches heeft bij gemeenten geleid tot een impuls in hun lokale sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches brengen verbinding tussen lokale organisaties en sectoren en zorgen voor ‘doekracht’. Daarmee komt op lokaal niveau nieuw sport- en beweegaanbod tot stand of wordt bestaand aanbod verbeterd.

De regeling Sportimpuls heeft veel lokale initiatieven opgeleverd. Bij het merendeel van de projecten zijn de opgezette sport- en beweegactiviteiten in zijn geheel of deels voortgezet. Een deel van de deelnemers is doorgestroomd naar structureel aanbod, lokale samenwerkingsverbanden tussen sport en andere sectoren zijn opgezet en geïntensiveerd, en kennis is opgedaan en uitgewisseld.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Caroline van Lindert
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
lichaamsbeweging
monitors
overheidsbeleid
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls