Visie & Beleidsplein

VSK monitor 2018

voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2018). VSK monitor 2018: voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut.

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.

Dit staat in de VSK Monitor 2018, die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en door minister Bruins naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma 'naar een veiliger sportklimaat' (VSK) loopt van 2011 tot en met 2018. De jaarlijkse VSK Monitor beschrijft de voortgang van het VSK-programma: wat is binnen het programma gebeurd, wie zijn bereikt en wat is daarvan de betekenis geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport?

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

VSK monitor 2018: voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veilger sportklimaat'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
monitors
normen en waarden
sociale veiligheid
sportiviteit
veiligheid