Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen, wat is het ons waard?

over de economische waarde van sport en bewegen

Schaars, D., Maat, K. van der, & Kenniscentrum Sport (2018). Sport en bewegen, wat is het ons waard?: over de economische waarde van sport en bewegen. Vlaams tijdschrift voor sportbeheer (pp. 54-59)

Artikel over de economische waarde van sport en bewegen.

Kun je de waarde van sport en bewegen vertalen naar euro's? Dit kan belangrijk zijn voor onder andere gemeenten bij het besluit om al dan niet te investeren in sport en bewegen en bij het onderbouwen van (maatschappelijk) beleid.

Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dirk Schaars
Karin van der Maat
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Kenniscentrum Sport & Bewegen
effectmeting
kosten-batenanalyse