Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in de buurt (2018)

bekendheid en tevredenheid met lokale sportieve activiteiten, factsheet 2018/16

Lindert, C. van, & Brandsema, A. (2018). Sport en bewegen in de buurt (2018): bekendheid en tevredenheid met lokale sportieve activiteiten, factsheet 2018/16. Utrecht: Mulier Instituut.

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt is erop gericht om voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de buurt te realiseren. Dit programma loopt van 2012 t/m 2018.

Om te achterhalen of meer mensen bekend zijn met en deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt, voerde het Mulier Instituut in 2014, 2016 en 2018 een peiling uit via het Nationaal SportOnderzoek (NSO) onder Nederlanders van 16 tot 80 jaar, Dit factsheet presenteert de resultaten van de meting in 2018.

Uit de peiling blijkt dat:

  • twee derde (64%) van de Nederlanders aangeeft op de hoogte te zijn van sportieve activiteiten in hun buurt. De algemene bekendheid met dit soort activiteiten is sinds 2014 licht afgenomen (68% in 2014);
  • wandelingen (39%), hardloopevenementen (27%) en fietstochten (24%) net als in 2014 en 2016 de meest bekende activiteiten zijn;
  • een vijfde (19%) van de volwassenen ervaart geen belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen. Dit percentage is over de jaren gelijk gebleven. Wanneer mensen belemmeringen ervaren, gaat het vooral om tijdgebrek (44%), beperkte motivatie (25%) of lichamelijke belemmeringen (22%).

De resultaten zijn ook gepubliceerd in de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en bewegen in de buurt: bekendheid en tevredenheid met lokale sportieve activiteiten, factsheet 2018/16

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegprogramma's
buurtsportcoaches
sport en bewegen in de buurt
sportaanbod