Visie & Beleidsplein

Nationaal preventieakkoord

naar een gezonder Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2018). Nationaal preventieakkoord: naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Nationaal preventieakkoord

Download PDF

Publieksversie Nationaal preventieakkoord

Download PDF

Infographic Nationaal Preventieakkoord

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcohol
gecombineerde leefstijlinterventies
overgewicht
overheidsbeleid
preventie
roken