Visie & Beleidsplein

Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies

"energie & duurzaamheidsbeleid 2014-2019"

gemeente Nuth

(2018). Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies: "energie & duurzaamheidsbeleid 2014-2019", gemeente Nuth. Nuth: Gemeente Nuth.

Begin 2014 is o.a. het (gemeentelijk) beleid ´Energie en duurzaamheid´ 2014-2019 vastgesteld middels een procesplan/visie. Hierin is uiteengezet hoe het beleid in sporen is verdeeld: Burgers (spoor 1), Ondernemers (spoor 2), Gemeente (spoor 3), Communicatie (spoor 4) en Transitie (spoor 5).

Alle sporen zijn gebaseerd op sociale en economische gronden. Ook zijn hiervoor middelen en capaciteit vrij gemaakt tot vooralsnog 2019 om e.e.a. vorm te geven c.q. mogelijk te maken. De evaluatie volgt de duur van het Procesplan Energie en Duurzaamheidbeleid, namelijk van 2014 tot 2019. Deze tussenevaluatie heeft betrekking op de periode 2014 tot en met juni 2017.

Uitgever(s): Gemeente Nuth,

Download(s)

Verslag Tussenevaluatie Resultaten en Conclusies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
duurzaamheid