Visie & Beleidsplein

Duurzaamheid the next step

rekenkamerrapport

(2017). Duurzaamheid the next step: rekenkamerrapport. Eindhoven: Gemeente Eindhoven.

Het belang van duurzaamheid, het milieu en het klimaat wordt maatschappelijk steeds breder gedragen. In het klimaatakkoord van Parijs zijn mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Door een rechtszaak is de staat gedwongen om maatregelen te nemen tegen de CO?-uitstoot en eisen burgers schone lucht. Vandaag de dag pleiten ondernemers voor versnelling van de duurzaamheidsagenda.

Ook in het Eindhovens gemeentelijke beleid is duurzaamheid opgenomen. De gemeente Eindhoven ambieert een leefbare en aantrekkelijke stad te zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren voor bewoners en bezoekers. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop en staan bij de uitwerking duurzaamheid en innovatie voor en door de stad centraal. Dit samen met en ten dienste van de partners: bewoners, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, andere overheden en bedrijven (bijvoorbeeld in triple helix- verband ). ”Duurzaamheid is een intrinsiek onderdeel van alles wat we doen. De uitdaging in deze eeuw is om onze stad voor mensen, naast leefbaar en veilig, gezond te houden. We omarmen de doelstellingen en opgaven van The Natural Step (TNS) en zetten kwaliteit van leven van onze inwoners centraal”.

De Eindhovense rekenkamercommissie beoogt inzicht te krijgen in de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovens duurzaamheidsbeleid en beoogt mogelijke richtingen van verbetering te identificeren.

Uitgever(s): Gemeente Eindhoven,

Download(s)

Duurzaamheid The Next Step, rekenkamerrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
duurzaamheid