Visie & Beleidsplein

Van buurtsportclub naar sportvereniging

een begeleid studentenonderzoek naar de bijdrage van buurtsportclubs aan de activering en toeleiding van kinderen naar sportverenigingen in Utrecht

Nierop, B., Soest, M. van, & Smits, F. (2018). Van buurtsportclub naar sportvereniging: een begeleid studentenonderzoek naar de bijdrage van buurtsportclubs aan de activering en toeleiding van kinderen naar sportverenigingen in Utrecht. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis en inzicht te ontwikkelen over het bereik en effect van de Utrechtse buurtsportclubs. Er wordt nagegaan hoeveel kinderen de buurtsportclubs instromen en hoeveel kinderen er doorstromen naar de reguliere verenigingen. Daarnaast wordt nagegaan of de drempelverlagende aanpak van de buurtsportclubs werkt en wordt in beeld gebracht wat daarvan de succesfactoren en verbeterpunten zijn. Ook wordt beschreven of het aanbod en de opzet van de buurtsportclubs aansluit bij de wensen van de kinderen en of de professionals en sportaanbieders tevreden zijn over het bereik en het effect van de buurtsportclubs. Tot slot wordt in kaart gebracht of de werkwijze, ervaringen en effecten van de buurtsportclubs stads breed verschillen, of dat er vanwege de verschillende contexten in de wijken gedifferentieerd wordt in de buurtsportclub aanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht.

Uitgever(s): Hogeschool Utrecht,

Download(s)

Van buurtsportclub naar sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bas van Nierop
Marco van Soest
Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
sportverenigingen
wijken