Visie & Beleidsplein

Een pedagogisch sportklimaat

het realiseren van een positieve clubcultuur

Bronkhorst, A., Kerk, J. van der, & Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2018). Een pedagogisch sportklimaat: het realiseren van een positieve clubcultuur. Bussum: Coutinho.

Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er samen te werken en afspraken na te komen. Deze uitgave heeft als doel iedereen in de sport, van bestuurslid tot vrijwilliger, van kennis te voorzien om tot een pedagogisch sportklimaat te komen.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt het thema pedagogiek, inclusief sociale veiligheid in de sport uiteengezet. In deel 2 staat de pedagogische trainer centraal. In deel 3 wordt de sportclub-als-geheel in beschouwing genomen. In deel 4 wordt een brug geslagen tussen de sportclub en haar omgeving.

Onder redactie van bovengenoemde auteurs. 

Uitgever(s): Coutinho,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arnold Bronkhorst
Jens van der Kerk
Nicolette Schipper-van Veldhoven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
gedrag
normen en waarden
opvoeding
pedagogiek
sociale competenties
sportverenigingen