Visie & Beleidsplein

0-meting Overbetuwe sportbeleid

Brandsema, A. (2018). 0-meting Overbetuwe sportbeleid. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van gemeente Overbetuwe een 0-meting van het lokale sportbeleid uitgevoerd met beschikbare landelijke en/of lokale data. De gemeente wil namelijk op langere termijn inzicht hebben in de effectiviteit van haar sportbeleid en de uitvoering ervan.

De data hebben vooral betrekking op de sport- en beweegdeelname, lidmaatschap bij sportverenigingen en gezondheid, en zijn uitgesplitst naar kinderen, volwassenen, ouderen, mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een beperking. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen,

Enkele resultaten uit de 0-meting zijn:

  • Een op de drie (30%) van de kinderen, volwassenen en ouderen in Overbetuwe is lid van een sportvereniging. Zij zijn het vaakst lid van voetbal-, tennis- en sportvisverenigingen.
  • De wekelijkse sportdeelname in de Gelderse plaats is het hoogst onder volwassenen (57%), gevolgd kinderen (47%) en ouderen (38%). Voor volwassenen met een beperking (52%) en zeker voor volwassenen met een lage sociaaleconomische status (37%) ligt de sportdeelname lager.
  • Bijna alle ouders (96%) vinden de gezondheid van hun kind (zeer) goed. Een op de tien kinderen heeft echter matig tot zwaar overgewicht.
  • Van de ouderen in Overbetuwe is de helft (50%) niet eenzaam, een op de tien (10%) is (zeer) ernstig eenzaam.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

0-meting Overbetuwe sportbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gezonde leefstijl
lichaamsbeweging
sportaanbod
sportbeleid
sportinfrastructuur
sportverenigingen