Visie & Beleidsplein

Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen

whitepaper

Hendriksen, I.J.M., Barendse, P., Kronenburg, J., & Kenniscentrum Sport (2018). Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen: whitepaper. Ede: Kenniscentrum Sport.

Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Op verzoek van het ministerie van VWS en het Topteam Sport heeft Kenniscentrum Sport daarom in 2017 een inventarisatie gemaakt van de Europese financieringsmogelijkheden gericht op sport en bewegen: het whitepaper ‘Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen’.

Het huidige document (december 2018) is een actualisatie van het vorig jaar verschenen whitepaper. In deze inventarisatie zijn de op dit moment openstaande calls met een deadline in 2019 weergegeven. In 2020 verscheen de meest recente versie.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ingrid Hendriksen
Peter Barendse
Jacqueline Kronenburg
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
bedrijfsleven
financiering
internationaal
organisaties
subsidies
wetenschappelijk onderwijs